Betingelser for leje af ferielejligheden

 1. Lejeaftalen

Den fremsendte lejeaftale bekræfter den indgåede aftale mellem ejer og lejer og aftalen er først gensidigt bindende fra det øjeblik, at den første indbetaling er registreret af ejer.
Ved indbetalingen erklærer lejer sig samtidig indforstået med hele indholdet i lejebetingelserne.
Lejeren nævnt ved navn på aftalen betragtes som den juridisk ansvarlige for aftalens indgåelse hvorfor denne samtidig erklærer at være fyldt 18 år og at være myndig.

 1. Lejemålet

Ferielejligheden må maksimalt beboes af to personer og kun indenfor den i lejeaftalen beskrevne tidsperiode. Lejligheden er tilgængelig fra kl. 14.00 på ankomstdagen og skal forlades senest kl. 10.30 på afrejsedagen. Inkluderet i lejemålet er som beskrevet i prisoversigten og som nævnt i beskrivelserne. I skal altid selv medbringe dynebetræk, pudebetræk, lagen, håndklæder og viskestykker. For at alle (også allergikere) kan få en god oplevelse er husdyr samt rygning i lejligheden ikke tilladt – heller ikke E-cigaretter. Lejligheden er ikke egnet til kørestolsbrugere. Gårdhaven deles med de to øvrige beboelser i ejerforeningen. Der er lejlighedsvis mulighed for at møde en mindre hund (naboens) ude i gårdhaven.

 1. Rengøring

Da vi tilstræber et ensartet og højt rengøringsniveau er professionel rengøring efter afrejse obligatorisk.
Denne ydelse afregnes særskilt på stedet.
Lejer er forpligtet til almen renholdelse af lejligheden i lejeperioden og skal ved afrejsen aflevere lejligheden i ryddelig stand så den efterfølgende obligatoriske slutrengøring kan foretages problemfrit. Inventar og tilbehør skal afleveres i samme stand som ved ankomst.

 1. Skader samt fejl og mangler

Lejer er under opholdet ansvarlig for alt, hvad der tilhører ferieboligen, og er ligeledes forpligtet til at erstatte alle selvforvoldte skader, der måtte opstå på lejligheden og inventaret. Skulle der i lejeperioden opstå skader på lejlighed eller inventar, er lejer forpligtet til straks at underrette ejer herom for at indgå en aftale om udbedring / økonomisk kompensation. I forbindelse med slutrengøringen gennemgåes lejligheden og eventuelle ikke indberettede skader modregnes herefter i depositum. Såfremt værdien af skaderne overstiger depositum forpligter lejer sig til efterfølgende at indbetale det manglende beløb.
Lejer hæfter for den udleverede nøgle og skal selv afholde udgifter til låsesmed, omstilling af samtlige af ejerforeningens låse samt fremstilling af op til 12 sæt nye nøgler, hvis nøglen skulle bortkomme.
Ved fejl og mangler på lejlighedens tekniske eller sanitære installationer skal lejer straks kontakte ejer som så forestår udbedring indenfor rimelig tid alt efter opgavens omfang. Eventuel forstoppelse i afløbskanalen skal straks meddeles til ejer. Lejer hæfter for selvforskyldte forstoppelser.
Ejer er ikke forpligtet til at genhuse eller at give erstatning eller reduktion i prisen for opståede fejl.

 1. Betaling

I forbindelse med bookingen fremsender vi en bekræftelse på lejeaftalen via email.
Senest 5 dage herefter indbetales 50 % af det samlede lejebeløb og senest 30 dage før ankomst betales de resterende 50 %.

Er der på booking tidspunktet færre end 30 dage til ankomst betales det fulde lejebeløb umiddelbart efter modtagelsen af lejeaftalen. Sammen med slutbetalingen indbetales også et særskilt depositum på kr. 1.000,-. Depositum refunderes senest 7 dage efter afrejse såfremt lejligheden er efterladt uden skader og mangler. Dette kontrolleres i forbindelse med rengøringen.

Betalingen kan foretages enten via en bankoverførsel eller mobilepay.
Bookingen af lejligheden er ikke garanteret førend betalingen er gennemført til det tidspunkt der oplyses i lejeaftalen.

 1. Afbestilling.

Eventuel afbestilling skal altid meddeles skriftligt til ejer.

 • Ved afbestilling tidligere end 30 dage før ankomst refunderes det fulde indbetalte beløb.
 • Ved afbestilling 30 – 15 dage før ankomst refunderes 75 % af det indbetalte beløb.
 • Ved afbestilling 14 – 7 dage før ankomst refunderes 50 % af det indbetalte beløb.
 • Ved afbestilling senere end 7 dage før ankomst har lejer ingen krav på tilbagebetaling.
 1. Forsikring.

Lejligheden er af ejer forsikret mod brand.

Fra ejers side er der ikke tegnet nogen form for forsikring til dækning af personskader, som måtte opstå for lejer og dennes ledsager under afvikling af lejemålet. Ej heller er der forsikringsmæssig dækning for evt. skader på lejers og/eller dennes ledsagers ejendele. Indbrud under opholdet er ej heller dækket af ejers forsikring.

 1. Force Majeure

Ejer kan på baggrund af force majeure, strejke og epidemiske sygdomstilfælde samt utilsigtet brud på forsyning eller lignende opsige lejeforholdet med omgående virkning og uden anden ekstra kompensation end tilbagebetaling af det indbetalte beløb.